Privacyverklaring


1. INDENTITEIT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Uw ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard onder de verantwoordelijkheid van:

Maton consulting BVBA; Haantjeshof 15; 8810 Lichtervelde

Sanophar NV; Menenstraat 295; 8560 Wevelgem

2. GEGEVENSVERZAMELING

Op de website wordt via google analytics automatisch anonieme informatie verzameld over welke pagina's worden bezocht, welke webbrowser u gebruikt en wat uw IP-adres is.

Wanneer u de eID-reader software lokaal op uw pc installeert, worden door het invullen van de contactgegevens in het licentiescherm van de eID-reader software uw naam, voornaam, adres, email en telefoon opgevraagd.

Verder worden ook bedrijfsgegevens opgevraagd: naam, facturatieadres, BTW, email.

Gegevens die automatisch worden aangeleverd door gebruik eID-reader software: pc-identificatie (naam pc),versienummer en licentienummer van eID-reader software, totaal aantal uitgevoerde lezingen met de software sinds activering van de software (1 getal). 

Worden NIET vezameld: de gegevens van de eID kaarten die worden uitgelezen met de eID-reader software worden uitsluitend LOKAAL op uw pc bewaard. Er wordt GEEN ENKELE informatie van de eID-kaarten doorgegeven naar Maton Consulting BVBA en Sanophar NV. Er wordt tevens geen enkele informatie opgevraagd betreffende de aangemaakte events in de eID-reader software.

3. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

- uw eID-reader software licentie te activeren en up te daten

- controles te kunnen doen op potentieel onreglementair gebruik

- de overeenkomst met Maton Consulting BVBA en Sanophar NV te kunnen uitvoeren

- het verzenden van informatie over diensten, producten en aanbiedingen

4. GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

Maton Consulting BVBA en Sanophar NV zullen uw gegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij noodzakelijk in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering ervan. Indien dit noodzakelijk is, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy verklaring.

5. BEWARING GEGEVENS

De gegevens zullen worden opgeslagen gedurende de termijn dat de betrokkene de eID-reader software gebruikt. Na deze termijn worden de persoonsgegevens gedurende 1 jaar bewaard, om vervolgens verwijderd te worden.

6. UW PRIVACY RECHTEN

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

o Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

o Recht op rechtzetting, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;

o Recht op schrapping van uw persoonsgegevens

o Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

o Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

o Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan via het online contactformulier contact op te nemen. Maton Consulting en Sanophar NV zullen zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan.

7. UPDATE PRIVACY VERKLARING

Maton consulting BVBA en Sanophar NV zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij zullen evenwel nooit zonder uw expliciete toestemming, gegevens komende van ingelezen eID-kaarten, opvragen. 

Deze versie dateert van 25/05/2018.